Thay đổi Style cho Cpanel

Bạn cảm thấy nhàm chán về style mặc định của Cpanel? Bạn muốn thay đổi phong cách của mình? Bạn có muốn thay đổi style hợp với phong cách của mình không? Vậy bây giờ bạn hãy bắt đầu từ đây: Bước 1: Bạn Login vào Cpanel. Tại mục Preferences bạn click chọn Change Style. […]

Cách đưa 1 địa chỉ hay 1 domain vào whitelist hay blacklist

Bạn làm như  sau: 1.) Log into www.yourdomain.com/cpanel, 2.) Click on the “Mail” icon (or Mail link), 3.) Click on “Spam Assassin,” 4.) Click on “Configure Spam Assassin (required to rewrite subjects),” 5.) Bạn sẽ thấy “blacklist_from”  ( không muốn nhận email) hay “whitelist_from,” ( luôn muốn nhận email từ địa chỉ này) 6.) Nhập một […]

Email – Lọc spam (hạn chế email rác)

Để sử dụng tính năng này, đầu tiên đăng nhập vào trình quản lý Hosting Cpanel (xem cách đăng nhập ở phần đầu của mục 1.3 Huong dan tao email account).

Hướng dẫn tạo FTP account (Email)

Đầu tiên bạn Login vào trình quản lý Cpanel (xem cách login vào Cpanel ở phần đầu của mục 1.3 Huong dan tao email account ), chọn FTP Accounts.

Hướng dẫn tạo email account

Mở trình duyệt web lên , nhập vào thanh address đia chỉ theo cú pháp http://yourdomain.com/cpanel .Như ví dụ ở hình bên dưới của tôi là cho domain promindvn.com

Hướng dẫn sử dụng CPANEL

Truy cập vào Cpanel ta mở trình duyệt web lên và gõ vào thanh Address của trình duyệt theo cú pháp domain/cpanel. Ví dụ để truy cập vào Cpanel của maytinh.net ta gõ vào maytinh.net/cpanel . Một thông báo như hình 1 hiện ra, bạn cần nhập vào user và password mà người quản trị Server cấp cho bạn.