Cpanel

Hướng dẫn sử dụng Index Manager

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Index Manager”
Bước 2. Bảng ” Image Manager Directory Selection” hiện ra bạn click”Go”

Hướng dẫn sử dụng Hotlink

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Hotlink protection ”
Bước 2. Giao diện HotLink Protection hiện ra bạn nhập vào các phần mở rộng cho những tập tin mà bạn muốn cần được bảo vệ vào mục Block direct access for these extensions (separate by commas)

và nhập vào đường dẫn URL -> Submit

Hướng dẫn quản lý tập tin – File Manager

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “File Manager ”
Bước 2. Giao diện File Manager Directory Selection hiện ra, bạn đánh dấu chọn vào Web root(public_html/www), đánh dấu check vào “Show Hidden File (dotfiles) ->Go

Hướng dẫn cập nhật thông tin liên lạc

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Update Contact Info”
Bước 2. Giao diện Contact Infomation & Preferences hiện ra bạn điền email của bạn vào và đánh dấu check vào 3 mục như hình vẽ -> Save

Hướng dẫn cài đặt Cron Job

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Cron jobs”
Bước 2. Giao diện Cron jobs hiện ra bạn chọn Standard

Quản lý Raw Access Logs

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Raw Access Logs”
Bước 2. Giao diện Raw Access Log hiện ra bạn đánh dấu check vào hai mục -> Save (như hình vẽ)

Hướng dẫn cài đặt FrontPage mở rộng

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “ FrontPage Extensions ”
Bước 2. Chọn một tên miền muốn cài đặt phần mở rộng FrontPage -> Sau đó bạn click ” Install Extensions “

Hướng dẫn chuyển hướng tên miền URL – redirect

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Redirect”
Bước 2. Một giao diện mới hiện ra bạn chọn tên miền mà bạn đang sử dụng, chọn tên miền cần chuyển hướng, đồng thời bạn đánh dấu “check” vào Wild Card Redirect ->Click “Add” để hoàn thành.

Đặt mật khẩu cho thư mục

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho thư mục:
Bước 1: Login vào Cpanel,tại giao diện chính của Cpanel bạn di chuyển đến phần và click vào “Password Protect Directories”
Sẽ có 1 bảng thông báo “Password Protect Directories Directory Selection” hiện ra, bạn click go để tiếp tục

Kiểm soát các phiên giao dịch FTP

Bạn có thể sử dụng tính năng này để quan sát các tài khoản FTP đang truy cập vào hệ thống của bạn. Bạn có thể ngắt bỏ bất kỳ kết nối FTP nào nếu bạn thấy không cần thiết hoặc ngăn cản sự truy cập trái phép. Để truy cập vào chức năng này bạn tiến hành như sau:

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm cách nào để tạo cơ sở dữ liệu MySQL Bước 1: Bạn login vào Cpanel, sau đó di