Search
Close this search box.

Hướng dẫn tạo FTP account (Email)

Để tạo 1 FTP (dùng để down/up load dữ liệu lên host) account bạn thục hiện như sau :

Đầu tiên bạn Login vào trình quản lý Cpanel (xem cách login vào Cpanel ở phần đầu của mục 1.3 Huong dan tao email account ), chọn FTP Accounts.

18-huong-dan-tao-ftp-account_html_m1dc933d1

Cửa sổ quản lý FTP account hiện ra, tại đây ta có thể xem và quản lý các account ftp có sẵn như xóa, giới hạn quyền, thay đổi dung lượng,…Để tạo thêm mới ta nhập vào 1 số thông tin cần thiết như sau :

18-huong-dan-tao-ftp-account_html_2eb667f2

Login : nhập vào tên account ftp mình muốn tạo.

Password : đặt password cho account ftp muốn tạo.

Password (Again) : xác nhận lại password ở trên.

Directtory : thiết đặt thư mục chủ cho account ftp muốn tạo, bình thường để mặt định khi khởi tạo sẽ tạo ra 1 thư mục nhà có tên như là tên account ftp khởi tạo.

Quota : cấp dung lượng (bằng số, tính bằng Megabyte) sử dụng cho account ftp.Mặt định là không giới hạn dung lượng (nghĩa là dung lượng host còn trống bao nhiêu thì có thể sử dụng hết).

Xong click chọn Create   FTP   Account để thực hiện.

18-huong-dan-tao-ftp-account_html_2eb667f21

Nếu thành công sẽ hiện ra thông báo như hình bên dưới, nếu thao tác sai thì kiểm tra lại thông tin rồi thực hiện lại.

18-huong-dan-tao-ftp-account_html_m71b18ff1Xem thêm video hướng dẫn tại đây :

http://www.demodemo.com/1/tutorials/cpanel_x3_ftpaccount.htm

Chúc thành công.