Search
Close this search box.

Email – Lọc spam (hạn chế email rác)

Email – Lọc spam (hạn chế mail rác) – Để sử dụng tính năng này, đầu tiên đăng nhập vào trình quản lý Hosting Cpanel (xem cách đăng nhập ở phần đầu của mục 1.3 Huong dan tao email account).

Sau khi đăng nhập thành công vào Cpanel tìm đến biểu tượng Spam Assassinvà click chọn.

25-loc-spam_html_m23a77dd4

Cửa sổ tiếp theo hiện ra, click chọn Enable SpamAssassin để mở tính năng này

25-loc-spam_html_m13e62d71

Thông báo đã bật tính năng này, click chọn Go Back để vào phần tùy chỉnh. Click chọn Configure SpamAssassin.

25-loc-spam_html_m252a38c6

Tiếp theo ta chú ý đến 2 mục quan trọng là Blacklist_from (danh sách các địa chỉ đen ta không muốn nhận Email) và Whitelist_from (danh sách các địa chỉ tin cậy ta cần thêm vào nếu server nhận nhầm là Spam).

  • Blacklist_from :

Nhập vào đầy đủ 1 địa chỉ Email nào đó (hoặc nguyên 1 domain) ta không muốn nhận

25-loc-spam_html_45ef11c7

  • Whitelist_from

Nhập vào đầy đủ 1 địa chỉ Email nào đó (hoặc nguyên 1 domain) ta muốn nhận được mail từ những địa chỉ này gửi đến.

Xong click chọn Save để hoàn tất.

25-loc-spam_html_6a3ec4301

Xem thêm video hướng dẫn tại :

http://www.demodemo.com/1/tutorials/cpanel_x3_spamassassin.htm

Chúc thành công.