Codeguard – Cỗ máy thời gian cho website

Tất cả website dù lớn hay nhỏ đều có nguy cơ bị mất dữ liệu. Với Codeguard: Backup, giám sát, and undo sự thay đổi trên website chỉ với một vài click đơn giản.

Backup: kết nối Codeguard với website của bạn bằng SFTP/FTP/MySQL Codeguard sẽ bắt đầu thực hiện backup, cập nhật tiến trình backup và backup tự động theo thiết lập về thời gian của bạn.

Kết nối backup
Kết nối backup

Giám sát: giám sát hàng ngày bất kỳ sự thay đổi và email cho bạn về: chỉnh sửa, xóa hay thêm file

gửi mail
gửi mail báo sự thay đổi trên file

Phục hồi: bạn có thể lựa chọn việc phục hồi website, database tới bất kì phiên bản sao lưu nào. Bạn cũng có thể download file zip, phục hồi toàn bộ hay một vài file, thư mục

phục hồi
phục hồi data

Chi phí chỉ từ 40.000đ / tháng trở lên, xem chi tiết tại đây

Phí setup: 300.000đ/ lần ( nếu khách hàng tự làm theo hướng dẫn của SGC thì không cần trả phí này)

Miễn phí cài đặt cho các hợp đồng 12 tháng trở lên.