Hướng dẫn tạo email account

cpanel_x

Mở trình duyệt web lên , nhập vào thanh address đia chỉ theo cú pháp http://yourdomain.com/cpanel .Như ví dụ ở hình bên dưới của tôi là cho domain promindvn.com

taoaccount_html_2f2e565

Nhập vào User/Password của nhà cung cấp hosting gửi cho bạn để login vào trình quản lý hosting – Cpanel.

taoaccount_html_m64318c67

Sau khi đăng nhập thành công, ta sẽ vào được giao diện chính của trình quản lý hosting Cpanel như hình bên dưới.

taoaccount_html_28fd0610

Để tạo 1 email account mới ta click chọn vào icon hình bao thư có chữ Email Accounts bên dưới (hình trên).Điền các thông tin email account cần tạo mới vào các dòng tương ứng :

taoaccount_html_7cc10ec

Email : nhập vào ID của email account muốn tạo.Ví dụ bạn có domain là abc.com và bạn muốn tạo 1 địa chỉ email[email protected] thì bạn chỉ cần nhập vào info là đủ.

Password và Password (Again) : đặt mật khẩu cho email account đó.

Mailbox quota : giới hạn dung lượng cho mailbox account đó.Mặt định đơn vị tính bằng MB (megabyte).Ví dụ bạn muốn cho dung lượng mailbox của email account info là 20MB thì bạn nhập vào số 20 . Lưu ý số MB nhập vào phải nhỏ hơn hoặc bằng dung lượng hosting mình đã thuê.

Xong click Create để việc tạo email account được hoàn tất.Nếu thao tác thành công sẽ hiển thị hộp thoại thông báo như hình bên dưới.

taoaccount_html_m8e8109b

Video hướng dẫn xem thêm theo link như sau : http://www.demodemo.com/1/tutorials/cpanel_x3_pop.htm