Search
Close this search box.

Cách đưa 1 địa chỉ hay 1 domain vào whitelist hay blacklist

Bạn làm như  sau:

1.) Log into www.yourdomain.com/cpanel,

2.) Click on the “Mail” icon (or Mail link),

Cach dua 1 dia chi hay 1 domain vao whitelist hay blacklist
Cách đưa 1 địa chỉ hay 1 domain vào whitelist hay blacklist

3.) Click on “Spam Assassin,”

4.) Click on “Configure Spam Assassin (required to rewrite subjects),”

Cach dua 1 dia chi hay 1 domain vao whitelist hay blacklist
Cách đưa 1 địa chỉ hay 1 domain vào whitelist hay blacklist

5.) Bạn sẽ thấy “blacklist_from”  ( không muốn nhận email) hay “whitelist_from,” ( luôn muốn nhận email từ địa chỉ này)

6.) Nhập một địa chỉ email ví dụ:  [email protected] hay nhập toàn bộ  domain name như *@schmo.com vào

7.) Kéo xuống và  click “Save.”

Xem video hướng dẫn sau:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Using-SpamAssassin.swf