Search
Close this search box.

Ý tưởng TMĐT

Gửi tiền qua không gian ảo

Thay vì chỉ phát triển manh mún các tiện ích Online như: Internet Banking, SMS Banking…, các ngân hàng (NH) đang dồn sức đầu tư