Search
Close this search box.

Thông báo

Thông báo giá tên miền .com tăng

Bắt đầu từ ngày 01/09/2022, tên miền .COM được Verisign (nhà đăng ký tên miền .com; .net gốc) điều chỉnh tăng giá thêm 7%.  Gía