Barcamp lần 5: Bản thân bạn có bị khủng hoảng về kinh tế ? Bạn đã hiểu rõ về thuế thu nhập cá nhân ?

“Bản thân bạn có bị khủng hoảng về kinh tế ? Bạn đã hiểu rõ về thuế thu nhập cá nhân ?”

Chủ đề xoay quanh các vấn đề sau:

1. Khủng hoảng kinh tế thế giới?
2. Tác động tới VN.
3. Tác động tới công ty bạn đang làm.
4. Tác động tới bản thân bạn
5. Cách nào để vượt qua khung hoảng một cách ung dung.
6. Thuế thu nhập cá nhân…..
7. ….

Barcamp lần 5 còn là cơ hội giúp chúng ta hiểu rõ hơn về “Thuế thu nhập cá nhân”.