Search
Close this search box.

Sinh nhật lần thứ 12 của SGC

SN_SGC_lanthu12

Ngày hôm nay 25/4/2013, SGC chính thức thêm 1 tuổi, vẫn được xem là 1 trong số rất ít công ty cùng thời còn tồn tại và phát triển sau 12 năm trong thị trường Thương Mại Điện Tử sôi động, cạnh tranh và đầy rủi ro.

Năm 2013, vẫn là năm rất khó khăn của nền kinh tế Việt Nam và của các doanh nghiệp VN. SGC cũng không ngoại lệ, để tồn tại được và phát triển hơn, chúng ta phải cố gắng giảm chi phí (sử dụng tốt nhất các nguồn lực hiện có), nỗ lực sáng tạo đưa nhiều dịch vụ mới với nhiều lợi ích hơn và tìm kiếm thêm các khách mới để bù đắp cho số khách hàng bị mất đi.

Xin cảm ơn tất cả các bạn, những thành viên của SGC.

Xin cảm ơn tất cả khách hàng, những người giúp SGC tồn tại và phát triển.

Happy Birthday to SGC