Search
Close this search box.

Happy Holidays from SGC

Chúc mừng giáng sinh hạnh phúc,

Xin cám ơn sự hợp tác của bạn với SGC trong năm 2012, chúng tôi hy vọng bạn hài lòng với dịch vụ của SGC và nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi có thể làm gì để cải thiện dịch vụ SGC đã , đang và sẽ cung cấp cho bạn trong năm 2013, xin hãy cho chúng tôi biết.

Đối tác tin cậy của bạn trong lĩnh vực: web design, các giải pháp về email, mạng riêng ảo (VPN) và thương mại điện tử.

Toàn bộ thành viên công ty SGC

================================================

Happy Holidays !

We wanted to send you a quick email to thank you for your business in the 2012, we hope you enjoy our service and if there’s anything we can do to make it a better experience, please don’t hesitate to contact us.

Your friends in web design, web hosting, email solutions, vpn and e-commerce

–The Entire SGC Team