Hai phần mềm diệt virus mới của PC Tools

Phần mềm PCTools Spyware Doctor with Antivirus và Internet Security 2010 của PC Tools là giải pháp phòng vệ máy tính cho người dùng không muốn bị kiểm soát quá chặt chẽ.

Email trong Outlook Express – Hướng dẫn khai báo

99% các vấn trục trặc không nhận được email từ các chương trình chack mail client là do cài đặt không chính xác các thông số trong chương trình email client đó. Ở đây hướng dẫn cách thiết lập để sử dụng mail trong OE (Outlook Express)