Email trong Outlook Express – Hướng dẫn khai báo

oe

Email trong Outlook Express – Hướng dẫn khai báo

99% các vấn trục trặc không nhận được email từ các chương trình chack mail client là do cài đặt không chính xác các thông số trong chương trình email client đó. Ở đây hướng dẫn cách thiết lập để sử dụng mail trong OE (Outlook Express)

Mở OE lên, vào Tool → Accounts

Tool → Accounts
Tool → Accounts

→Mail→Add

→Mail→Add
→Mail→Add

→Mail. Trong ô Display Name gõ vào tên gì bất kì nếu muốn (tốt hơn là tên mình để gợi nhớ).

trong o display name go vao ten gi bat ki neu muon
Trong ô Display Name gõ vào tên gì bất kì nếu muốn

Chọn next, tiếp trong ô E-mail Address hãy điền đầy đủ và chính xác tên hộp mail của mình (vd: [email protected])

E-mail Address
E-mail Address

chọn Next. Tiếp theo trong  My incoming mail server is a chọn POP3

My incoming mail server is a chọn POP3
My incoming mail server is a chọn POP3

. Trong  2 mục Incoming mail (nơi chứa thư đến) và outgoing mail (nơi chứa thư đi) bạn hãy nhập chính xác tên “mail.tênmiềncủabạn” (hình trên). Chọn Next, xuất hiện hộp thọai

hop thoai internet conection wizard
Hộp thoại Internet Conection Wizard

Điền tên và password cho account chọn Next, chọn Finish. Trong hộp thọai Internet Account mới hiện ra , chọn vào tên tài khỏan vừa tạo và chọn Properties

Email trong Outlook Express
Email trong Outlook Express
huong dan khai bao
Hướng dẫn khai báo
huong dan khai bao email
Hướng dẫn khai báo Email

Chuyển sang Tab Servers, chắc chắn phải đánh dấu vào ô  “My server requires authentification”, Apply, OK , Close.

My server requires authentification
My server requires authentification