Giải pháp làm việc từ xa & quản lý tập trung cho doanh nghiệp

Đối với một doanh nghiệp, việc lưu trữ, trao đổi và bảo mật thông tin là cực kì quan trọng. Trong xã hội hiện đại ngày nay, các lọai thiết bị di động ngày càng phổ biến và người dùng di động ngày càng tăng. Doanh nghiệp ngày càng mở rộng với nhiều chi nhánh.

Mười mẹo bảo vệ mạng riêng ảo client

Mạng riêng ảo (VPN) ngày càng khẳng định được ưu thế lợi nhuận trong hiệu suất và giá cả của mình. Bạn có thể cung cấp quyền truy cập mạng từ xa cho nhân viên tin cậy hay các nhà đấu thầu giải pháp qua một mạng riêng ảo. Khoảng cách địa lý giờ không còn là vấn đề đáng ngại nữa.

Thiết lập mạng LAN ảo trên Internet – Virtual Private Network (VPN)

Về cơ bản, VPN là một mạng riêng của doanh nghiệp sử dụng hệ thống mạng công cộng (thường là Internet) để kết nối các địa điểm hoặc người sử dụng từ xa với một mạng LAN ở trụ sở trung tâm. Thay vì dùng kết nối thật khá phức tạp như đường dây thuê bao số, VPN tạo ra các liên kết ảo được truyền qua Internet giữa mạng riêng của một tổ chức với một địa điểm, nhiều địa điểm hoặc người sử dụng ở xa.