Apple triển khai dịch vụ sửa chữa độc lập tại Việt Nam

Sau khi giới thiệu chương trình dịch vụ sửa chữa độc lập (IRPP) của bên thứ ba tại Mỹ vào năm 2019, châu Âu và Canada vào năm 2020, Apple hiện đã mở rộng nó ra toàn cầu. Theo Neowin, đây là chương trình cho phép chủ sở hữu thiết bị Apple có thể sửa […]

Hướng dẫn đổi password ftp account (Email)

Đầu tiên bạn Login vào trình quản lý Cpanel (xem cách login vào Cpanel ở phần đầu của mục 1.3 Huong dan tao email account ), chọn FTP Accounts.Tìm đến phần Account Management và chọn User Account FTP muốn đổi password, tìm đến cột FUNCTIONS rồi chọn Change Password tương ứng.

Hướng dẫn tạo addon – domain

+ Bước 1: Bạn login vào controlpanel cpanel —– > tìm đến mục domains—— >Chọn Addon Domains —- > gõ vào domain bạn muốn add vào ô textbox trong mục “New Domain Name”