Hướng dẫn tạo addon – domain

addondomain

+ Bước 1: Bạn login vào controlpanel cpanel —– > tìm đến mục domains—— >Chọn Addon Domains —- > gõ vào domain bạn muốn add vào ô textbox trong mục “New Domain Name”

+ Bước 2: Khi bạn đưa trỏ chuột xuống ô textbox trong mục “Subdomain/Ftp Username” sẽ tự động xuất hiện username và cây thư mục trong mục Document Root”. Ở 2 mục này bạn cũng có thể điều chỉnh theo ý của bạn muốn.

+ Bước 3: Bạn gõ password của bạn vào textbox “Password” và lặp lại pass một lần nữ trong “Password (Again)”

+Bước 4: Click chuột vào nút “Add Domain!”

+Bước 5: Bạn vui lòng vài phút sẽ xuất hiện dòng text “domainname.com  has been created!” —– >click vào “ Go Back” quay về phần addondomain.

+ Bước 6: Nhìn vào phần dưới bạn se thấy bảng tạo addondomain mới bạn vừa tạo trong các mục như:

Addon Domains

Document Root

Username

– Redirects to

– Actions:

Manage Redirection

Remove

Để dễ hiểu hơn bạn vui lòng xem đoạn videoclip bên dưới:

http://www.demodemo.com/1/tutorials/cpanel_x3_addon.htm