Thiết lập mạng LAN ảo trên Internet – Virtual Private Network (VPN)

Giải pháp làm việc từ xa & quản lý tập trung cho doanh nghiệp

Đối với một doanh nghiệp, việc lưu trữ, trao đổi và bảo mật thông tin là cực kì quan trọng. Trong xã hội hiện đại ngày nay, các lọai thiết bị di động ngày càng phổ biến và người dùng di động ngày càng tăng. Doanh nghiệp ngày càng mở rộng với nhiều chi nhánh.

In hóa đơn từ xa

– Bạn là chủ doanh nghiệp, và bạn muốn dữ liệu kế toán bảo mật ngay bên cạnh bạn??
– Bạn không muốn giao dữ liệu kế toán quan trọng cho nhà cung cấp thứ ba (công ty cho thuê server) ?
– Bạn có nhiều chi nhánh và muốn kết nối vào phần mềm kế toán công ty , in hóa đơn tại Chi nhánh bạn đang làm việc ?

Kết nối các mạng LAN

Sự phát triển của Internet băng rộng tại Việt Nam trong vaì năm trở lại đây như: ADSL, Cáp quang, 3G,…đã góp phần vaò xu hướng gia tăng những người làm việc di động , làm việc từ xa, làm việc tại nhà và nhiều ứng dụng đã đưa lên Internet. Một trong những ứng dụng quan trọng hỗ trợ đắc lực cho xu hướng trên là Mạng riêng ảo

Thiết lập mạng LAN ảo trên Internet – Virtual Private Network (VPN)

Về cơ bản, VPN là một mạng riêng của doanh nghiệp sử dụng hệ thống mạng công cộng (thường là Internet) để kết nối các địa điểm hoặc người sử dụng từ xa với một mạng LAN ở trụ sở trung tâm. Thay vì dùng kết nối thật khá phức tạp như đường dây thuê bao số, VPN tạo ra các liên kết ảo được truyền qua Internet giữa mạng riêng của một tổ chức với một địa điểm, nhiều địa điểm hoặc người sử dụng ở xa.