Trình duyệt Edge cho phép thử nghiệm tính năng Workspaces

Trình duyệt Edge dựa trên Chromium của Microsoft đã thêm một tính năng ẩn mới có tên Workspaces trong Edge Canary. Theo Neowin, Workspaces nằm cạnh thanh tab ở trên cùng, nó cho phép người dùng đổi tên cửa sổ và lưu tất cả tab đang mở trên đó để sử dụng sau này. Nghe […]

Trình duyệt Microsoft Edge đã có menu Extension riêng

Trình duyệt Edge cuối cùng cũng có một menu riêng để hiển thị các tiện ích mở rộng một cách gọn gàng. Trước đây người dùng Edge có thể cài đặt các tiện ích mở rộng từ kho tiện ích của Chrome. Tuy nhiên, những người dùng Chrome cũ nhanh chóng gặp một vài sự […]