Ảnh hưởng của trình diễn website và SEO

Ai cũng biết nội dung (content is king) và link (link is queen)ảnh hưởng đến xếp hạng website (SEO) trên các Search Engine ( Google). Nhưng một yếu tố quan trọng trong kết quả SEO là trình diễn của website thì ít thấy ai đề cập.

Hình thức PPC, SEO

PPC (Pay per click ): hình thức trả tiền quảng cáo từ khóa (Google Adword) trên Search Engine (SE)
SEO (Search Engine Optimize): là hình thức tối ưu website theo nội dung, từ khóa, các đường link, hình ảnh để SE dễ nhận ra và lập chỉ mục.