Microsoft Teams hỗ trợ mã hóa đầu cuối

Microsoft đang triển khai mã hóa End-to-End cho Teams để tăng cường bảo mật cho dịch vụ. Nếu bạn lo lắng việc các dữ liệu nhạy cảm của mình bị xâm phạm trong các cuộc họp Teams, thì hãy yên tâm vì Microsoft đang làm cho quá trình mã hóa của Teams tốt hơn. Công […]