Microsoft Teams hỗ trợ mã hóa đầu cuối

Microsoft đang triển khai mã hóa End-to-End cho Teams để tăng cường bảo mật cho dịch vụ.

Teams sẽ có mã hóa đầu cuối End-to-End
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Nếu bạn lo lắng việc các dữ liệu nhạy cảm của mình bị xâm phạm trong các cuộc họp Teams, thì hãy yên tâm vì Microsoft đang làm cho quá trình mã hóa của Teams tốt hơn. Công ty xác nhận họ đang triển khai mã hóa End-to-End cho Teams, bắt đầu với các tính năng nhỏ.

Theo TheVerge, hiện Microsoft chỉ kích hoạt mã hóa đầu cuối End-to-End cho các cuộc gọi 1-1 không lên lịch sẵn, nhưng họ hy vọng sẽ triển khai tính năng này cho mọi dịch vụ của Teams trong tương lai gần. Microsoft sẽ giới thiệu bản xem trước của phương pháp mã hóa mới này cho người dùng thương mại trước tiên.

Mã hóa đầu cuối rất quan trọng vì nó khiến nhà phát triển ứng dụng không thể theo dõi thông tin liên lạc của người dùng. Với mã hóa thông thường, nhà phát triển cung cấp cho người dùng một mã khóa để sử dụng, có nghĩa là nhà phát triển hoặc tác nhân xấu có thể giải mã và đọc tất cả dữ liệu mà người dùng gửi cho nhau. Tuy nhiên, mã hóa End-to-End cung cấp cho người dùng sức mạnh để tạo các khóa mã hóa của riêng họ. Điều này có nghĩa là không ai có thể xem trộm thông tin liên lạc của người dùng, ngay cả những nhà phát triển điều hành dịch vụ.

Bản cập nhật này là một trong nhiều bản cập nhật gần đây đã có trên Microsoft Teams. Gã khổng lồ phần mềm gần đây thêm Bulletins và Milestones vào ứng dụng làm việc từ xa của mình.

Nguồn : Thanh Niên