Bảo mật hệ thống email với Ironport

Trước những nguy cơ đặt ra cho hệ thống email, Cisco có giải pháp bảo mật hệ thống email IronPort Email Security, đảm bảo cho các doanh nghiệp có hệ thống email ổn định với tính bảo mật cao.