Google sử dụng Rss để index link của website

Rss Feed MeNghe thì có vẻ là vô lý khi Google sử dụng chính giao thức tin nhanh Rss để đánh chỉ mục cho những link mới trong website, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Đây không phải là một tin mới cho lắm, khi mình đã nhận được thông tin này qua […]