Dùng Microsoft Edge xem tài liệu Microsoft Office

Gần đây, Microsoft bổ sung khá nhiều tính năng mới cho trình duyệt Microsoft Edge, trong đó đáng chú ý nhất là tích hợp Office Viewer để xem các tập tin Microsoft Office. Theo Makeuseof, việc tích hợp Office Viewer hiện mới chỉ được triển khai trên kênh Dev của Edge, trong khi phiên bản […]