Kiểm tra tên miền

Bạn có thể kiểm tra tên miền mà bạn thích, xem nó có ai đăng ký chưa. Nếu chưa đăng ký, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi đăng ký giữ lại cho bạn tránh tình trạng bị người khác đầu cơ mua mất tên miền của bạn.

Đăng ký tên miền

Theo cấp độ quản lý thì tên miền được chia thành hai loại: Tên miền cấp quốc gia (như .com.vn, .org.vn, .vn) và Tên miền cấp quốc tế (như .com, .net, .org, .info, .biz, ….)