Chương trình khuyến mãi mừng 8 năm thành lập của SGC

Server mạnh, thời gian nạp website nhanh, cấu hình ít nhất là Dual Processor Quad-Core servers (8 total cores) với 4 GB of RAM, ổ cứng lưu trữ RAID 10, sử dụng 4 ổ cứng, với khả năng nếu bất kì ổ cứng bị hư cũng đều không ảnh hưởng đến hoạt động của website, của server, ngay cả khi đang thay thế ổ cứng, server vẫn đang ở trạng thái hoạt động.