IPv6 chưa hiện diện trên mạng Internet ở VN

Với tốc độ tiêu thụ IPv4 nhanh nhất thế giới, khu vực Châu á Thái Bình Dương đã chính thức hết IPv4 và chuyển sang áp dụng chính sách cấp IPv4 hạn chế từ 15/4/2011. Vì vậy, việc triển khai IPv6 được nhận định là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Thứ trưởng Lê […]

Bốn cách IPv6 “cứu vớt” Internet

Thế giới đã gần hết địa chỉ IP (hay ít nhất là gần hết địa chỉ IPv4 mà các nhà quản trị CNTT và người dùng quen thuộc). Nhưng, thật may là IPv6 đã xuất hiện.