GIẢI ĐỘC THÂN TÂM, LÀM MỚI THÂN & TÂM

Chúng ta đang biến thân thể và tâm trí mình thành nơi chứa “rác”. Làm cách nào để quẳng “rác” ra khỏi cơ thể và tâm trí để có một cơ thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng và một đời sống hạnh phúc không bệnh tật. Đó là nội dung chính của buổi hội thảo “Giải độc thân tâm, làm mới thân & tâm”