Spam cuộc gọi FaceTime Group gia tăng

Người dùng Apple đang chứng kiến sự gia tăng cuộc gọi spam FaceTime Group, khiến một số buộc phải chặn hàng trăm số không xác định do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư không hiệu quả. Theo Neowin, chi tiết về vấn đề được đăng trên diễn đàn hỗ trợ của Apple và […]