Bảng giá dịch vụ cộng thêmHạng mục các chức năng
Chi Phí (VNĐ)
Ghi chú

Thiết kế banner tĩnh

200.000

Thiết kế banner flash
500.000
Chi phí thiết kế banner giao động từ 200K – 500K.Tùy theo kích thước và mức độ phức tạp.
Thiết kế trang intro flash
700.000
Thêm khu vực quảng cáo, Link liên kết
100.000
Thêm tỷ giá, giá vàng, ngoại tệ, …
200.000
Thêm thời tiết,
500.000
Dowload tài liệu đơn giản
500.000
Upload Video hoặc nhạc nền
200.000
Shopping cart: Tích hợp chức năng giỏ hàng trực tuyến, đặt hàng trực tuyến.
500.000
Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (Ngân Lượng – Bảo Kim)
500.000
Membership
500.000
Sua form contact / order
200.000
Enewsletter (Tự động thêm user mới và import các user hiện tại trên website, sử dụng mailchimp)
200.000
Forum
500.000
Ngôn ngữ thứ 2 (Anh, Hoa, Phap …ngoài ngôn ngữ chính là tiếng Việt)
500.000
Google translate (Tự động dịch ra hơn 50 thứ tiếng)
200.000
Đổi màu bachground
200.000
Các chức năng khác…sẽ báo giá theo yêu cầu
Cấu hình domain & hosting
Free
Domain khách hàng đã có sẵn, hosting chúng tôi sẽ cung cấp.