Thông báo thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện SGC tại TP.Hồ Chí Minh

Kể từ ngày 30/05/2016, Văn phòng đại diện của SGC tại TP. Hồ Chí Minh đã chuyển tới địa chỉ mới:

================================================================================

 Địa chỉ:  152/1 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam

SĐT: (08). 3517 4010 

Hotline:  0939 246 247 – 01233 246 247

Website: www.sgc.vn

Email: [email protected] , [email protected]

================================================================================