Search
Close this search box.

Thông báo nghỉ lễ 30/04 – 01/05/2011

SGC xin thông báo Lịch nghỉ lễ 30/04 – 01/05/2011 : bắt đầu từ thứ 7 (30/4/2010) , và bắt đầu đi làm lại vào thứ tư tuần sau (4/5/2010).

Mọi yêu cầu hỗ trợ  kỹ thuật quý khách vui lòng gọi cho chúng tôi:
Hotline: 0939 246 247
Hoặc email:  [email protected]