Tạo cơ sở dữ liệu MySQL

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm cách nào để tạo cơ sở dữ liệu MySQL
Bước 1: Bạn login vào Cpanel, sau đó di chuyển xuống phần Databases, click chọn MySQL Databases


Bước 2: Giao diện MySQL hiện ra bạn điền tên cho Cơ sở dữ liệu, tên cơ sở dữ liệu này sẽ được đặt ngay sau tên đăng nhập Cpanel của bạn cùng với dấu”_” nhằm ngăn chặn xung đột tên cơ sở dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của người dùng khác trên máy chủ -> Click vào Creat Database


Bước 3: Cơ sở dữ liệu đã được tạo xong. Nhưng trước khi bạn bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu này, chúng ta sẽ tạo user và pass cho cơ sở dữ liệu đó -> Create User -> Go Back


Bước 4: Tại dòng Database trong mục Add User To Database bạn click chọn user và  tên cơ sở dữ liệu tương ứng mà bạn đã tạo lúc nảy sau đó click Add.


Bước 5: Giao diện MySQL Maintenance hiện ra bạn đánh dấu chọn vào mục ALL PRIVILEGES để sử dụng tất cả các ứng dụng của nó -> Click Make Changes để hoàn thành.

Bạn click vào đây để xem Video hướng dẫn: http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Creating-a-MySQL-database.swf

Chúc bạn thành công !