Gmail trên Android cải tiến sao chép và dán địa chỉ email

Tính năng mới cho ứng dụng Gmail trên Android có thể giúp sao chép và dán địa chỉ email dễ dàng hơn. Gmail của Google là ứng dụng email hàng đầu trên thế giới. Nhưng điều đó không có nghĩa là ứng dụng đó hoàn hảo. AndroidPolice đã phát hiện ra một thay đổi được […]