Siri tiết lộ về sự kiện sắp tới của Apple

Khi kích hoạt Siri và đặt câu hỏi “Sự kiện tiếp theo của Apple là khi nào?”, trợ lý ảo hiện câu trả lời: “Sự kiện đặc biệt diễn ra vào thứ ba, ngày 20/4”. Siri đồng thời tiết lộ sự kiện sẽ diễn ra tại Apple Park ở Cupertino, CA. “Bạn có thể xem […]

Siri sẽ có thêm giọng nói mới trên iOS 14.5

Apple đã giới thiệu thêm tùy chọn giọng nói tiếng Anh mới cho Siri và sẽ không còn giọng nữ mặc định nữa. Siri là trợ lý ảo thông minh của Apple, sử dụng máy học để giải quyết các truy vấn của người dùng. Apple đã cập nhật Siri trong những năm qua với […]