Adobe cập nhật Photoshop Lightroom, Camera Raw

Adobe đã vừa cập nhật bản mới Lightroom 3.2 Release Candidate và Photoshop Camera Raw 6.2 Release Candidate, giúp người dùng chỉnh sửa ảnh hiệu quả hơn và giảm bớt thời gian sắp xếp thư viện ảnh.