Facebook cho phép kiểm soát nhận xét bài đăng

Facebook vừa công bố một số kiểm soát mới sẽ được triển khai cho người dùng để giúp họ kiểm soát nhiều hơn trải nghiệm trên nền tảng này. Theo Neowin, người dùng Facebook giờ đây có khả năng kiểm soát những ai có thể nhận xét về bài đăng của bạn. Hiện tại, người […]