iOS 14.5 khắc phục tình trạng pin không chính xác trên iPhone 11

Bản beta thứ 6 của iOS 14.5 đang được thử nghiệm, giới thiệu một quy trình mới để hiệu chỉnh lại báo cáo tình trạng pin trên iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Theo MacRumors, trong tài liệu hỗ trợ của mình, Apple nói bản cập nhật sẽ hiệu chỉnh lại dung lượng […]