Search
Close this search box.

Học sinh tiếp tục chia sẻ ID, phá lớp học trên Zoom

Học sinh tiếp tục chia sẻ ID, phá lớp học trên Zoom

Nhiều học sinh lên mạng xã hội chia sẻ ID, mật khẩu và “mẹo” để được vào lớp học trên phần mềm Zoom, nhằm gọi người lạ vào “phá” lớp. Hiện tượng rủ người lạ vào các lớp học online từng diễn ra hồi tháng 4/2020, khi các trường học tại Việt Nam triển khai […]