Search
Close this search box.

Google Meet sắp có chế độ tiết kiệm pin cho cuộc gọi

Chế độ tiết kiệm pin của Google Meet được bật sẽ giúp cuộc họp duy trì lâu hơn và nhiều người dùng không còn viện lý do hết pin để rời khỏi cuộc gọi. Trong một cuộc họp trực tuyến, điện thoại hết pin là cái cớ hoàn hảo có thể được sử dụng bất […]

Google Meet bổ sung tính năng mới

Dịch vụ hội họp trực tuyến Google Meet tiếp tục bổ sung tính năng mới hỗ trợ tốt hơn cho người dùng khi kết thúc cuộc họp. Với hầu hết các trường học trên toàn thế giới vẫn đang phụ thuộc vào hình thức học trực tuyến do đại dịch Covid-19, Google đã và đang […]