Google Meet bổ sung tính năng mới

Dịch vụ hội họp trực tuyến Google Meet tiếp tục bổ sung tính năng mới hỗ trợ tốt hơn cho người dùng khi kết thúc cuộc họp. Với hầu hết các trường học trên toàn thế giới vẫn đang phụ thuộc vào hình thức học trực tuyến do đại dịch Covid-19, Google đã và đang […]