Cách thức SEO của SGC

Hầu hết các phương pháp SEO SGC làm bên dưới là dựa trên hướng dẫn của Google Webmaster

Hình thức PPC, SEO

PPC (Pay per click ): hình thức trả tiền quảng cáo từ khóa (Google Adword) trên Search Engine (SE)
SEO (Search Engine Optimize): là hình thức tối ưu website theo nội dung, từ khóa, các đường link, hình ảnh để SE dễ nhận ra và lập chỉ mục.