Google Meet sắp có chế độ tiết kiệm pin cho cuộc gọi

Chế độ tiết kiệm pin của Google Meet được bật sẽ giúp cuộc họp duy trì lâu hơn và nhiều người dùng không còn viện lý do hết pin để rời khỏi cuộc gọi. Trong một cuộc họp trực tuyến, điện thoại hết pin là cái cớ hoàn hảo có thể được sử dụng bất […]