5 cách ngăn chặn Email Domain giả mạo

1. Tấn công bằng Email Domain phổ thông Các doanh nghiệp hợp pháp thường không bao giờ gửi email cho khách hàng với Tên Miền Email là @gmail.com. Thậm chí là các tổ chức của Google cũng không sử dụng Email Domain như thế. Các Email hợp pháp từ Google sẽ có đuôi là @google.com. Vì thế, cách tốt […]