Microsoft loại bỏ trình điều khiển AMD lỗi khỏi Windows Update

Bản cập nhật gần đây đã khiến các máy tính Windows 10 sử dụng chip AMD rơi vào vòng lặp của sự cố. Bản cập nhật gần đây của AMD đã gây ra một số vấn đề về độ ổn định trên các máy Windows 10. Rất nhiều người dùng gặp phải sự cố và […]