Cách mở khóa Face ID trên iPhone bằng Apple Watch khi đeo khẩu trang

iOS 14.5 đi kèm một tính năng mới cho phép người dùng mở khóa iPhone có Face ID ngay cả khi đang đeo khẩu trang. Điều bắt buộc là người dùng cần phải đeo Apple Watch để nó hoạt động. Theo Pocket-lint, để thực hiện, Apple Watch cần phải đặt gần iPhone. Tuy nhiên, tùy […]