Quản lý Raw Access Logs

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Raw Access Logs”

Bước 2. Giao diện Raw Access Log hiện ra bạn đánh dấu check vào hai mục -> Save (như hình vẽ)

Vậy là bạn đã biết cách quản lý Raw Access Logs

Chúc bạn thành công !

Mời bạn xem video hướng dẫn tại đây:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Managing-raw-access-logs.swf