Quản lý một cơ sở dữ liệu MySQL với phpMyAdmin

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “ phpMyAdmin ”

Quan ly mot co so du lieu MySQL voi phpMyAdmin
Quản lý một cơ sở dữ liệu MySQL với phpMyAdmin

Bước 2. Đây là màn hình chính của phpMyAdmin. Bạn click vào database (cơ sở dữ liệu)  mà bạn muốn quản lí.

Quan ly mot co so du lieu MySQL voi phpMyAdmin
Quản lý một cơ sở dữ liệu MySQL với phpMyAdmin

Bước 3. Hiện tại thì không có bảng nào trong database . Sau đó bạn nhập tên bảng muốn tạo và số cột của bảng -> Enter

Quan ly mot co so du lieu MySQL voi phpMyAdmin
Quản lý một cơ sở dữ liệu MySQL với phpMyAdmin

Bước 4. Bảng chứa users  của website. Nó sẽ có 2 cột: cột username( là cột chính) và cột địa chỉ email. Bạn điền các thông tin vào sau đó nhấn Enter.

Quan ly mot co so du lieu MySQL voi phpMyAdmin
Quản lý một cơ sở dữ liệu MySQL với phpMyAdmin

Vậy  là bảng đã được tạo.

Quan ly mot co so du lieu MySQL voi phpMyAdmin
Quản lý một cơ sở dữ liệu MySQL với phpMyAdmin

Chúc bạn thành công

Mời bạn xem video hướng dẫn tại đây:

http://tutor.sgcvn.com//videos/cpanel-whm/cpanel/x3/Managing-a-MySQL-database-with-phpMyAdmin.swf