Port Locker – Ổ khoá cho cổng USB

Port Locker là một phần mềm bảo vệ, chống đánh cắp dữ liệu bằng cách khóa và chặn các cổng USB… Nó cũng ngăn chặn in ấn trái phép và chuyển dữ liệu qua mạng.
Port Locker - O khoa cho cong USB

Người dùng có thể kích hoạt tính năng Port Locker để kiểm soát truy cập dữ liệu và vô hiệu hóa chúng tạm thời khi không cần bảo vệ nữa.
Chức năng:
– Bảo vệ dữ liệu để không bị sao chép trái phép các tập tin bí mật.
– Ngăn chặn chuyển tập tin thông qua chuyển tiếp email hoặc tải lên qua FTP vào các trang web và blog.
– Yêu cầu mật khẩu khi các thiết bị USB được kết nối với máy tính của bạn.
– Yêu cầu mật khẩu trước khi in ấn.
Tải về http://www.unistal.com/port-locker.html
Nguồn: www.khoahocphothong.com.vn